Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2018

7142 8faf
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viakerosine kerosine
Reposted frommrrru mrrru viaPoranny Poranny
3128 0779 500
Josephine Skriver
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1682 911e 500
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viakerosine kerosine
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
1867 e76a 500
6000 29ae
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSmerfMaruda SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
5057 5dfc 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viairmelin irmelin

January 08 2018

Czemu jeszcze chodzisz mi po głowię? Skoro byłem dla Ciebie w najlepszym wypadku chwilową zachcianką. W najgorszym, dodatkiem do łóżka.
— czego ja żaluje?
Reposted fromPoranny Poranny

December 25 2017

4588 9324 500
Reposted fromposzum poszum viaPoranny Poranny
7902 8ce3 500

usasheeran:

sheeriosnotcheerios:

Yet another great twitter convo

It gets better

image

1776 3138
Reposted fromfelicka felicka viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl