Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

- No tak, ludziom się wydaje, że nie chciało mi się żyć, a mnie się chciało i chce. Bardzo. Tylko powiedz: jak?
— Halina Poświatowska (O swojej próbe samobójczej)
Reposted fromovermind overmind viasowaaa sowaaa
6996 1d51
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
6047 67f1
Reposted fromSTYLTE STYLTE viaPoranny Poranny
Reposted fromoll oll viakerosine kerosine
  "Ilekroć mówię „tak”, widzę już, ile „nie” mnie to kosztować będzie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromIriss Iriss viatereseek tereseek
6950 aa30 500

stunningpicture:

Found this masterpiece down a side street whilst visiting Paris recently

Reposted fromviirus viirus viairmelin irmelin
0663 cc0b 500
Reposted fromklaudialucja klaudialucja viaPoranny Poranny
9023 41ca 500

comcasting:

My grandpa texted for the first time in his life today and he spit straight wisdom out of the keyboard

Reposted fromGirlyNinja GirlyNinja viaunmadebeds unmadebeds

July 13 2017

9679 e698 500
Reposted fromnudes nudes viaunmadebeds unmadebeds
3220 87a6
7134 db70

July 10 2017

4776 ac29
Reposted fromrichardth richardth viairmelin irmelin

July 08 2017

How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin

June 19 2017

Dotknęło mnie to w weekend. Nie, żebym nie wiedział tego wcześniej. Teraz ta myśl nabrała wyraźnego kształtu, skrystalizowała się. Ludzie mnie nie znają, jestem dla nich zagadką (a może po prostu to sobie wmawiam?). Nie bardzo wiedzą jak się przy mnie zachować, trochę im głupio, trochę nieśmiało, nie mogą być pewni w 100% mojej reakcji. Nawet na blachy temat. Nie wiedzą co lubię, co myślę, na co mam ochotę. Nie potrafią odczytać czy coś mi przeszkadza, irytuje, czy odpowiada. Chyba nie mogę powiedzieć o nikim przyjaciel, bo nie mam zbudowanej definicji tego słowa. Ludzie są, potem ich nie ma, ja milczę, oni milczą. Nie znaczy to, że nie jest mi czasem z tego powodu przykro. Ciekawe czy im czasem jest z powodu tego milczenia przykro? Jedyne słowa opisujące coś na kształt przyjaciela to. Ktoś kto jest i będzie, nawet jeśli czasem znika. Ktoś kto rozumie.
— Właśnie odniosłem wrażenie, że mnie jednak nie znasz. Ciebie pewnie także nie znam.
Reposted fromPoranny Poranny

June 11 2017

1702 7719
Reposted fromnyaako nyaako viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
7206 dec2
Trust.

He didn’t let the pup fall the first time, and so the pup did not hesitate to trust the second time. I love this.

Reposted frominsomniasmile insomniasmile viairmelin irmelin

June 09 2017

5221 5a9d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl