Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

0160 177a 500
Reposted fromantichris antichris viaasylopath asylopath
3252 6e7f
Reposted fromkattrina kattrina viacitiesofnight citiesofnight
4820 1aea
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaahora ahora
Czy tacy ludzie naprawdę istnieją? Tacy, którzy mieszkają nad morzem, mają własne, przytulne mieszkania a każdy dzień zaczynają od śniadania? Ludzie, którym chce się codziennie dobrze wyglądać, którzy w drodze do pracy wstępują po pachnącą kawę? Mają pracę, którą lubią, która nie jest stresem a przyjemnym wyzwaniem? Wychodzą z niej o 16 a gdy chcą wziąć urlop to po prostu o tym mówią, z uśmiechem? Ludzie, którzy po pracy idą na siłownię, do kina, spotykają się z przyjaciółmi, mają czas na słuchanie muzyki? Wieczorem nigdy nie są na tyle zmęczeni by pominąć demakijaż, kładą się w czystej pościeli a zamiast telefonu czytają rozdział książki przed snem? Zasypiają spokojnie, nie martwią się chorobami, nie myślą o śmierci i o tym, że jutro będzie takie samo jak wczoraj.
— doubleespresso
Reposted fromdoubleespresso doubleespresso viaahora ahora
Reposted frominzynier inzynier viamiki77 miki77
3011 b4db
Reposted from777727772 777727772 viaDeathlylost Deathlylost
9369 81c9 500
Reposted frommoai moai viairmelin irmelin
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaPoranny Poranny
0094 63ca 500
Reposted frombrumous brumous viaPoranny Poranny

December 02 2017

0619 6735 500
Reposted fromPoranny Poranny viaPoranny Poranny
6855 61e5 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viakerosine kerosine
Reposted fromgruetze gruetze viairmelin irmelin

November 28 2017

1875 bd4c 500
Reposted fromPoranny Poranny
6427 dd52 500
Reposted fromMadristas Madristas viaPoranny Poranny
Wciąż w pogoni za lepszej jakości życiem.
Reposted fromorchis orchis viairmelin irmelin

inappropriatewords:

zkhtr:

i need my space unless youre the right person then dont go anywhere

Why is this so accurate

Reposted fromgreggles greggles viairmelin irmelin

November 22 2017

3443 90fc 500
Reposted fromkrzysk krzysk viairmelin irmelin
7398 a7f0 500
Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
Memory by Anton Semenov
Reposted fromcorvax corvax viaPoranny Poranny
4611 857b 500
Reposted fromvanille vanille viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl