Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 08 2017

4055 cf74 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viairmelin irmelin
zrób mi jakąś krzywdę.
    chcę poczuć.
    mocniej.
    ostrzej.
    dobitniej.
    chcę wiedzieć.
    czuć.
    że jestem dla ciebie nikim
— Jakub Żulczyk
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viairmelin irmelin
5944 dfbb 500
Reposted fromailurophile ailurophile viaoblivions oblivions
2223 b898
Reposted fromkarahippie karahippie viaoblivions oblivions
To czasem trwa. To może nawet bardzo długo trwać - zanim się wszystko ułoży.
— T. Jansson
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaIriss Iriss

June 07 2017

Wiesz, związek dwojga  ludzi jest wysiłkiem, pracą, antyhedonizmem, któremu bardzo rzadko dzisiaj ludzie chcą sprostać. Poza tym, dużo trudniej jest dzisiaj nawzajem się pokochać. Żyjemy w świecie bardzo wyżyłowanych wymagań, na które nakładają się jeszcze seksualno-emocjonalne fantazje o mocno popkulturowym rodowodzie - mam nieśmiałe podejrzenia, że jesteśmy wszyscy okrutnie poprzestawiani przez kulturę masową. Gdy studiowałem amerykanistykę, pani profesor od filmu amerykańskiego opowiedziała nam pewną statystyczną anegdotę - na północy Kanady, gdzie jest większość populacji to Indianie, żyjący w oddalonych od siebie po parę tysięcy kilometrów dziurach, w latach osiemdziesiątych wzrosła o kilkaset procent ilość samobójstw u młodych mężczyzn. Powód był prosty - pobudowali im kina, które puszczały amerykańskie filmy. Ci biedni Indianie, żyjący w kanadyjskiej tajdze, zobaczyli po raz pierwszy w życiu, że gdzieś tam jest inne życie, polegające na codziennym odwiedzaniu kalifornijskich plaż i spółkowaniu z modelkami. W pewnym sensie wszyscy jesteśmy dzisiaj tymi Indianami. Mamy za dużo tropów, wzorców, ideałów, wyobrażeń. Nasi rodzice, którzy często brali ślub po to, aby był spokój i przydział na mieszkanie, w pewnym sensie mieli łatwiej.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromyourtitle yourtitle viaDontKillMe DontKillMe
9026 dfc1 500
Reposted fromkerosine kerosine
7105 ea3c
Reposted fromcalifornia-love california-love viakerosine kerosine
Nic mi nie jest, dajcie
mi spokój. Z głową w dłoniach
tak siedzę i siedzę. Jakże im
opowiem o tej długiej
i splątanej drodze.
— Różewicz
Reposted frommathema mathema viaPoranny Poranny
9617 6f52
Reposted fromMagicMushroom MagicMushroom viaPoranny Poranny
8377 c2bf 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
2772 b079
Reposted fromstarryeyed starryeyed viakerosine kerosine
2041 f556 500

nascerannoprimule:

Mi accorsi di amarla
perchè quando ero con gli altri
pensavo a lei
mentre quando ero con lei
non pensavo agli altri


Massimo Bisotti

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
2026 a73f 500
Reposted fromunmadebeds unmadebeds

June 06 2017

3523 7fb8 500
Reposted fromsarazation sarazation viaperseweracje perseweracje
8307 ddf9 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viairmelin irmelin
1880 7a48 500

pixieorsomething:

same goes for your whole life tbh

Reposted fromcupKaek cupKaek viapierdolony pierdolony

June 04 2017

…to piękne uczucie być trochę pijanym, i móc myśleć.
— Marek Hłasko „W dzień śmierci jego”
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin
Zaopiekuj się mną, nawet, gdy nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak.
— Rezerwat
Reposted fromakord akord viairmelin irmelin
Są dwa rodzaje czekania.
Jest czekanie, które cierpliwie znosisz dla czegoś, czego jesteś pewny, że nadejdzie. Wcześniej lub później. To jak czekanie na pociąg, autobus, lub przyjęcie, na którym może być absolutnie przystojny chłopak.
Jest jeszcze czekanie na coś, co być może nigdy się nie ziści. Nawet nie wiesz na co dokładnie czekasz, ale masz na to nadzieje. Modlisz się o to. Wyobrażasz sobie to i żyjesz dla tego. To rodzaj czekania, który uderza pięścią w Twoje serce.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl