Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2018

1219 b69b
Reposted fromniewychowana niewychowana viaPoranny Poranny
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
9723 59e4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
0962 502e 500
2687 2b46 500

March 04 2018

7142 8faf
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
7480 b23c 500
Reposted fromrazemosobno razemosobno viakerosine kerosine
Reposted frommrrru mrrru viaPoranny Poranny
3128 0779 500
Josephine Skriver
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1682 911e 500
3864 5bea
Reposted fromkarahippie karahippie viakerosine kerosine
4487 0191 500
"Ości" 1
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viakerosine kerosine
Jeżeli mężczyzna widzi silną kobietę, która radzi sobie ze wszystkim sama, powinien pogłaskać ją czule po głowie, pocałować w czoło i utulić ją do snu. 
Silne kobiety nie urodziły się niezniszczalne. Musiały dużo przejść i wycierpieć, aby przybrać zbroję. 
Niczego nie potrzebują tak, jak szansy, by poczuć się słabą i małą w ramionach mężczyzny, który im na to pozwoli.
— deliriavisionary.soup.
1867 e76a 500
6000 29ae
Reposted fromnezavisan nezavisan viaSmerfMaruda SmerfMaruda
“To prawdziwe szczęście, mieć kogoś, kogo interesuje jak minął Ci dzień.”
— K. Śnioch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...